مهندس هوشنگ قزوینه

مدرک تحصیلی : ;مهندسی عمران – عمران 

 

مهارتهای اجرایی:

 

تسلط بر انواع عملیات اجرایی پروژه های ابنیه ، راه ، سایتهای صنعتی ، سد سازی ، تونل ، کالورت ، شفت ، مغار و عملیات مرتبط.

 

مهارتهای فنی :

 

تهیه نقشه توپوگرافی

 ترسیم مقاطع و محاسبه احجام

 طراحی مسیر

تسلط کامل بر متره و برآورد انواع عملیات اجرایی

 مهارت در استفاده از انواع فهارس بها 

تهیه و تنظیم صورتمجالس عملیات اجرایی

 آنالیزبهاء

تهیه صورت وضعیت و تعدیل

 تهیه و ترسیم انواع نقشه های اجرایی

 لیستوفر 

آشنایی با برنامه زمانبندی پروژه ها

 مسلط به امور قراردادها و پیمان

 تسلط بر مکاتبات فنی

سوابق اجرایی :

 

 پتروشیمی اوره و آمونیاک مسئول اجرا

پتروشیمی اوره و آمونیاک ناظر سیویل

سد مخزنی تنگاب معاونت اجرایی

سد مخزنی زمکان مسئول دفتر فنی و اجرا

شفت و بند زمکان معاونت فنی و اجرایی

راه اصلی طارم – خلخال رئیس کارگاه

 برج مسکونی اسکای گاردن رئیس کارگاه

تقاطع غیرهمسطح ماهان- آزادی رئیس کارگاه

 بازسازی ساختمان سریر ایرانخودرو رئیس کارگاه

هوشنگ قزوینه
به بالای صفحه بازگردید