سیاست های بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE )
به عنوان یک پیمانکار عمومی، خرم راه ماهان متعهد به حفاظت از سلامت و ایمنی کارکنان خود و سایر ذینفعان (مانند پیمانکاران فرعی، شرکا، همسایگان، بازدیدکنندگان و غیره) و حفاظت از محیط زیست است.
background
ما منظم ، سرسخت و خلاق هستیم.
نظارت و تعیین و تنظیم میزان پیشرفت پروژه

شرکت  خرم راه ماهان  با بهره گیری از مدیران و کارشناسان مجرب و باسابقه  در چارچوب استانداردهای مدیریت و کنترل پروژه  خدمات مربوطه را به کارفرمایان ارائه می نماید.

page-header
به بالای صفحه بازگردید