فعالیت شرکت ما در زمینه تولید و عرضه سیستمهای مخصوص روکش پلیمری پلهای سواره رو عرشه فلزی و بتنی میباشد. بیشترین هزینه و سرمایه گذاری این شرکت در جهت تحقیق و توسعه به منظور ساخت محصولاتی بر پایه اپوکسی با بالاترین کیفیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا بوده که نقش اساسی و محوری در تعمیر ، نگهداری و ساخت پلهای عرشه فلزی و بتنی را دارا میباشد. مجموعه ما به عنوان یک شرکت نوآور و مبتکر در این زمینه کامل پشتیبان مشتریان خود بوده و آخرین اطلاعات مورد نیاز به راحتی قابل دسترس میباشد. شرکت ما از مرحله طراحی و تولید محصولات اپوکسی مبتنی بر بروزترین فرمولاسیونهای موجود و انحصاری ، پیاده سازی و اجرای عملیاتی ، بالاترین خدمات تا جلب رضایت نهایی در کنار مشتریان خود میماند. فناوری پیشرفته روکش عرشه پلها دارای نقش موثر و اساسی در ساخت و تعمیر و نگهداری پلها را دارا میباشد که محصولات مختلفی در دنیا بدین منظور ارائه گردیده است با این وجود این سیستم پیشرفته جدید علاوه بر برطرف نمودن ضعفهایی که در سیستم های مختلف وجود دارد ، قابلیت اجرای آسان و سریع را دارا بوده و از نظر اقتصادی کامال مقرون به صرفه میباشد. تکنولوژی این سیستم ترکیبی از رزینهای اپوکسی با مدول پایین و ذرات دانه بندی و مهندسی شده که نهایتا منجر به اجرای روکشی با مشخصات فنی عالی جهت اعمال بر روی بسترهای بتنی و فلزی میگردد. زمینه تخصص پلها و تونل بزرگراه و اتوبانها فرودگاه دریایی و نظامی پارکینگها خطوط ویژه اتوبوس خطوط ویژه دوچرخه اطمینان ، کیفیت ، تکنولوژی ، خدمات افتخار ما میزبانی شما در زمینه عرضه با کیفیت ترین تکنولوژی مربوط به روکش عرشه های فلزی و بتنی بوده که نهایت تلاش این مجموعه کسب رضایتمندی و اطمینان خاطر مشتریان عزیز با در اختیار گذاشتن سالها تجربه و تحقیق مداوم در این زمینه با هدف ارائه بهترین خدمات به شما میباشد

مطمئنا یک سیستم قوی و مناسب روکش عرشه پل نقش مهمی را در اطمینان بخشی و تسهیل در طراحی ، نگهداری و تعمیر سازه پل ایفا میکند.شرکت ما هزینه باالیی در تحقیق و توسعه به منظور فرموله کردن و ساخت با کیفیت ترین محصول ممکن در این زمینه را متحمل گردیده تا با اطمینان خاطر محصول اپوکسی مورد نظر را در کالس جهانی به مشتریان ارائه نماید.
آسیب پذیری پلها به طور معمول از قسمتی شروع میشود که در معرض شرایط جوی و محیطی مختلف از جمله اشعه UV ، سرما و گرما ، یخ زدگیهای مداوم ، نفوذ نمکهای حاوی کلراید ، روغن ، بنزین ، فشار ناشی از عبور و مرور خودروها و انبساط انقباض سازه پل میباشد که آسیب های ناشی از این عوامل به مرور تاثیر مستقیم بر تخریب و ایجاد اشکاالتی در استحکام سازه پل مینماید که این قسمت مشخصا رویه عرشه پل میباشد.لذا استفاده روکش های پلیمری که توانایی مقاومت مناسب در برابر این عوامل را دارا باشد از اهمیت بسزایی برخوردار است.  مطمئنا یک سیستم قوی و مناسب روکش عرشه پل نقش مهمی را در اطمینان بخشی و تسهیل در طراحی ، نگهداری و تعمیر سازه پل ایفا میکند.شرکت ما هزینه باالیی در تحقیق و توسعه به منظور فرموله کردن و ساخت با کیفیت ترین محصول ممکن در این زمینه را متحمل گردیده تا با اطمینان خاطر محصول اپوکسی مورد نظر را در کالس جهانی به مشتریان ارائه نماید. سیستم های روکش عرشه عمدتا شامل دو الیه از رزینهای پیشرفته اپوکسی میباشد که الیه اول با ایجاد یک الیه دارای مقاومت کششی بسیار باال نقش بسیار بسزایی در عایق بندی ، محافظت و افزایش طول عمر عرشه پل را هم در سازه های جدید و هم سازه های در حال ترمیم ایفا مینماید. و الیه بایندر و یا نگهدارنده که فرموالسیون آن بر اساس مقاومتهای مکانیکی خاصی تنظیم گردیده تا عالوه بر کمک به عایق بندی و محافظت سطح نقش نگهدارنده سنگهای دانه بندی شده را به ایفا مینماید.
ذرات دانه بندی شده با یک فاصله زمانی کم و مناسب بر روی الیه بایندر اعمال شده بر روی سطح پاشش گردیده تا با نفوذ به عمق الیه بایندر و همزمان با سخت شدن الیه بایندر اجرای یک کفپوش کامال اقتصادی و به صرفه و مقاوم در برابر شرایط ترافیکی و آب و هوایی مختلف در عین ایجاد اصطکاک مناسب به منظور تردد ایمن و کاهش خطرات ناشی از سرخوردگی به انجام برسد.
بخش پلیمری این سیستم که به صورت دوجزیی میباشد و بر پایه سنتز رزینهای اپوکسی و پلی سولفاید میباشد که عالوه بر ایجاد الیه نفوذناپدیر سطح عرشه سازه را از عوامل خورنده نظیر ریزشهای اسیدی ، نمکها و کلرایدها و … محافظت مینماید.
از مزایای این سیستم ضخامت نهایی کم 6 میلیمتر تا 1 سانت میباشد و نیازی به تغیرات ساختار سازه در درزها و زه کشیها و حوضچه های انتقال آب نمیباشد و وزن بار کم ایجاد شده در هر مترمربع )حدود 11 کیلوگرم( اهمیت بسزایی در سبک سازی و ترمیم و نگهداری پل های قدیمی دارد. استفاده از روکش در عرشه پلها یک روش الزم و تاثیرگذار جهت تعمیر عرشه پل است که در میان انواع مختلف سیستمهای روکش عرشه پل ، این سیستم یک روش اقتصادی ، مقرون به صرفه با کاربری آسان که شامل یک بخش پلیمری اپوکسی با مدول پایین و ذرات دانه بندی شده مهندسی به منظور دستیابی به یک حالت بهینه در کیفیت روکش عرشه بتنی پل میباشد. آمارها نشان میدهد استفاده از روکشهای پلیمری با ضخامت کم به همراه الیه آببند، روکشهای پلیمری با قابلیتهای ویژه ، و بتنهای پلیمری محبوبیت بیشتری نسبت به استفاده از اسلبهای بتنی و بتنهای کم آب را در اجرای روکش عرشه پلها دارند

به بالای صفحه بازگردید